av成人影成

av成人影成

铁锈中含养气,而又色赤似血,且嗅之兼有血腥之气,故能荣养血分,流通经脉。其家人以为无药可治,待时而已。

若或因服药失宜,大便通后,遂滑泻,其虚火上逆,舌仍干者,可用拙拟滋阴固下汤去滑石,加沙参数钱。及生视之,舌黑唇焦,目睛直视,谵语发狂。

一少妇,左胁起一疮,其形长约五寸,上半在乳,下半在肋,皮色不变,按之甚硬,而微热于他处。而又必细细嚼服者,因其病在上,煎汤顿服,恐其力下趋,而病转不愈。

薏米主筋急拘挛《神农本草经》原有明文。若其人血分虽瘀,而未见瘕或月信犹未闭者,虽在已产育之妇人,亦少用三棱、莪术。

 而其父友人有自谓知医者,言其腿肿,系多服生石膏之过。问尚有可救之理否?

冲脉无病,未有不生育者。而右腿疼如故,遂复用原方,以虎骨胶易鹿角胶,右腿亦出凉气如左而愈。

Leave a Reply